Bioseronans

Matcoachen.se

VAD ÄR BIORESONANS

Hälsa är individuellt och vi alla har olika utgångslägen.


Jag kan hjälpa dig med rådgivning för kroppens egen ökade läkning, genom livsstilsförändringar och avslappning/återhämtning. Kroppens egen läkning sker endast när kroppen är avslappnad. Positiva förändringar i livet såsom stressreducering och tex kostomläggning eller andra förändringar kan få din kropp att läka.


Stress kroppen kan uppleva kan komma från tex oro, trauma, otrygghetskänsla, näringsbrister, sjukdom, hård träning och för liten anpassad återhämtning.


Med bioresonans kan man avläsa kroppens egna elektriska resistens, som frekvenser där vi alla har olika, för att på ett djupare plan förstå vad som orsakar och skapar stress just i din kropp. Man kan säga att bioresonansen är som pusselbitarna, och jag hjälper dig att lägga pusselbitarna i rätt ordning, för att kunna ge dig individuell rådgivning för energi, välmående och hälsa.

Jag ställer inga diagnoser eller behandlar sjukdomar, men ger dig verktygen för kroppens egen läkning. Det kan innebära ändrad kost, ändrade vanor, tillägg av tillskott eller andra tips för mindre spänning och obalans i kroppen.


Som kund hos mig noterar jag dina resultat för att även kunna se förbättringar. Du har när du önskar tillgång till dessa noteringar som förvaras inlåsta hos mig, där endast jag har tillgång.

Första mötet är 90-120  min där uppföljande möte är ca 50  min.


FÖRKLARINGAR


Q.    VAD ÄR BIOFEEDBACK


Biofeedback – biologisk feedback – innebär att vi mer eller mindre direkt (beror på vilka system som reagerar) får feedback från kroppsliga reaktioner

 

  1. Du får på dig band kring handleder, fotleder och ett bandband för att läsa av kroppens egna spänning.
  2. Denna avläsning visar den biologiska feedback från din kropp
  3. Med hjälp av detta lägger jag ett slags pussel kring din situation och eventuella hälsoproblem du upplever


Q.      VAD ÄR BIORESONANS


Via den "uppkoppling" hjälper frekvenser till att balansera den stress kroppen kan uppleva pga av oblanser.


Q.      HUR KAN DEN HJÄLPA


Jag använder bioresonans och biofeedback som ett instrument för att hjälpa mig lägga ett pussel, tillsammans med vår rådgivning för att kunna ge dig verktyg för att du ska kunna uppmnå bättre hälsa genom att ge dig verktygen för att minska kroppslig, mental och själslig stress.
Det kan handla om kostförändringar, råd om andra behandlingar, livsstilsförändringar och tillskott.
Jag ger inga diagnoser och hänvisar till andra rådgivare eller läkare om jag ser det som nödvändigt.


Om du är nyfiken på detta kan du registrera dig som kund hos mig genom att skicka namn, telefonnummer och e-post till mig, varpå du sedan kan boka din tid via online-bokning HÄR

Registrera dig som kund;

 
 
 
Jag vill boka tid för sköldkörtelrådgivning
Jag vill boka tid för sköldkörtelrådgivning inkl bioresonans
Jag vill boka tid för bioresonans
 
 

Din Näring & kostcoach Nadja Öström - www.matcoachen.se